• SIOP ASIA 2020
 • Patrons:
  • Dr. M. R. Lokeshwar
  • Dr. Purna Kurkure
  • Dr. Nitin Shah
  • Dr. Bharat Aggarwal
 • Organizing Chairpersons:
  • Dr. Rashmi Dalvi
  • Dr. Mamta Manglani
  • Dr. Shripad D. Banavali
 • Organizing Secretaries:
  • Dr. (Surg Cdr) Gaurav Narula
  • Dr. Santanu Sen
 • Ex-Officio Members:
  • Dr. Digant D. Shastri
  • Dr. Ramesh Kumar
 • Joint Organizing Secretaries:
  • Dr. Ratna Sharma
  • Dr. Sunil Bhat
 • Treasurers:
  • Dr. Maya Prasad
  • Dr. Shweta Bansal
 • Scientific Committee:
  • Chair : Dr. Girish Chinnaswamy
  • Co-chair : Dr. Tushar Vora
  • Dr. Sameer Bakhshi
  • Dr. Deepak Bansal
  • Dr. Revathy Raj
  • Dr. Venkatraman Radhakrishnan
  • Dr. Ramandeep Arora
  • Dr. Gaurav Kharya
  • Dr. Shekhar Krishnan
  • Dr. Julius Scott
  • Dr. Kathy Pritchard Jones
  • Dr. Scott Howard
  • Dr. Siddhartha Laskar
  • Dr. Sajid Qureshi
  • Dr. Navin Salins
  • Ms. Swapna Joshi
  • Ms. Poonam Bagai
 • Local Organizing Committee:
  • Dr. Archana Swami
  • Dr. Sujata Sharma
  • Dr. Sangeeta Mudaliar
  • Dr. Swati Kanakia
  • Dr. Nehal Khanna
  • Dr. Sujata Musharif
  • Dr. Chetan Dhamne
  • Dr. Nikita Shah
  • Dr. Nirmalya Roy Moulik
  • Dr. Purvi Kadakia
  • Dr. Purva Kanvinde
  • Dr. Ruchira Mishra
  • Dr. Vasudev Bhat
  • Dr. Prashant Hiwarkar
  • Dr. Pranoti Kamat
  • Ms. Madhavi Chikhale
 • National Advisory Board:
  • Dr. (Col) ATK Rau, Bengaluru
  • Dr. Amita Mahajan, N Delhi
  • Dr. Amita Trehan, Chandigarh
  • Dr. Anirban Das, Kolkata
  • Dr. Anupam Sachdeva, N Delhi
  • Dr. Anupama Borker, Goa
  • Dr. Archana Kumar, Lucknow
  • Dr. Arpita Bhattacharya, Kolkata
  • Dr. Gauri Kapoor, N Delhi
  • Dr. Jagadish Chandra, N Delhi
  • Dr. Kusuma Kumari, Thiruvananthapuram
  • Dr. L. Appaji, Bengaluru
  • Dr. Leni Mathews, Vellore
  • Dr. P Sobti, Ludhiana
  • Dr. Priyakumari, Thiruvananthapuram
  • Dr. Rachna Seth, N Delhi
  • Dr. Rajeev Bansal, Jaipur
  • Dr. S Gomber, N Delhi
  • Dr. S Kanvinde, Pune
  • Dr. S Katewa, Jaipur
  • Dr. Satya P Yadav, Gurugram
  • Dr. Sirisharani, Hyderabad
  • Dr. Tulika Seth, N Delhi
  • Dr. Vaskar Saha, Kolkata
  • Dr. Vikramjit Kanwar, Ahmedabad
  • Dr. Vineeta Gupta, Varanasi
  • Dr. VP Choudhary, N Delhi